Projekt mot läsklyftor

Upplands Väsby I kväll fattar kultur- och fritidsnämnden beslut om ett föreslaget samarbetsprojekt kring läsning.

Tanken är att biblioteket ska samarbeta med olika idrottsföreningar.

Genom att erbjuda pojkar och deras fäder att tillsammans läsa och reflektera kring en bok hoppas man kunna öka intresset för läsning hos pojkar och män.

Och i det långa loppet bidra till minska läsklyftorna mellan män och kvinnor.

Om nämnden antar förslaget kommer Bollstanäs sportklubb och Väsby hockey att tillfrågas om att medverka i projektet.