Promenadkaj kan hota lyxboende

En rapport varnar för katastrofala följder om strandpromenaden vid de planerade lyxbostäderna vid Duvnäsviken inte byggs på rätt sätt.
En rapport varnar för katastrofala följder om strandpromenaden vid de planerade lyxbostäderna vid Duvnäsviken inte byggs på rätt sätt.
En rapport visar att strandpromenaden som ska byggas vid Duvnäsviken, i anslutning till 30–40 lyxbostäder, måste byggas på rätt sätt för att inte medföra stora kostnader för Nacka kommun.
En rapport visar att strandpromenaden som ska byggas vid Duvnäsviken, i anslutning till 30–40 lyxbostäder, måste byggas på rätt sätt för att inte medföra stora kostnader för Nacka kommun.
Lyxbostäder och en ny strandpromenad planeras vid Duvnäsviken.

Men frågetecken finns.

Byggs inte strandpromenaden på rätt sätt kan det bli dyrt för Nacka kommun, visar en rapport.

Vid Duvnäsvikens vatten planeras för 30–40 lyxbostadsrätter som Mitt i tidigare skrivit om, på en plats där det i dag ligger en marina.

Enligt exploatören kommer bostadsområdet att bli ”exklusivt” och priserna kommer att hamna i de ”högre prisklasserna”.

Men frågetecken finns.

En rapport om markförutsättningarna som är gjord på uppdrag av kommunen visar att markföroreningar förekommer på platsen som kräver sanering vilket kommer att öka kostnaderna ”signifikant”.

Och strandpromenaden som exploatören är skyldig att bygga, för att allmänheten ska få tillträde till platsen, ett villkor för att strandskyddet ska hävas, måste byggas på ett sätt så att strandpromenaden inte riskerar att glida ut i Duvnäsviken.

”Detta kan bli mycket kostsamt och det är långt ifrån säkert att en bostadsrättsförening klarar av att bära de kostnader som kan krävas för att åtgärda situationen”, skriver rapportförfattaren.

Istället kan enligt rapporten Nacka kommun bli tvungen att betala för att säkra konstruktionen.

I rapporten står vidare:

”En enskild grävmaskinists kunskap kan påverka slutresultatet väsentligt då till exempel stora block ska pressas ned i moränen och detta arbete kan svårligen kontrolleras okulärt. Utfallet av entreprenaden kommer därför inte att visa sig förrän efter flera år vilket är en risk även för Nacka kommun.”

Karin Stadig är projektledare i Nacka kommun:

– Det är en komplicerad plats att bygga på, det är många frågor att lösas innan man kan bygga där, säger hon.

Enligt Stadig går det inte i förväg att bedöma hur strandpromenaden kommer att sätta sig.

– Själva bostadshusen pålas i berget. Om kajen där strandpromenaden ska ligga inte byggs på ett bra sätt från början så medför det höga drift och underhållskostnader för den kommande bostadsrättsföreningen eller kommunen beroende på vem som är huvudman för anläggningen. Därför måste vi vara tydliga med kraven. Vi måste vara väldigt noga med vår kravspecifikation av kajen.

Magnus Birke, projektledare vid exploatören Duvnäs fastighets AB, låter inte orolig:

– Vi ska hitta en lösning som fungerar och är teknisk möjlig. Vi kommer att lösa det, säger han.

Magnus Birke säger att som exploatör gör de stora investeringar, förutom strandpromenaden bland annat bullerplank mot Saltsjöbanan, investeringskostnader som de som exploatörer vill ha ersättning för vid försäljningen av bostadsrätterna.

Hur mycket bostadsrätterna kommer att kosta kan Birke inte svara på men området kommer enligt Birke att bli ”exklusivt” och priserna kommer att hamna i de ”högre prisklasserna”.

Redan i dag är intresset stort för att köpa lyxlägenheterna, enligt Birke.

– Det finns en lång intressentlista. Folk mejlar och vill teckna sig för en lägenhet, säger Birke.

Vad händer nu?

– Nu ska vi så småningom ha möte med politikerna och exploatören för att komma vidare, säger Karin Stadig.

Pålning eller motstöd

Nacka kommun vill att strandpromenaden säkras genom pålning ner till berget.

Ett alternativ är motstöd mot stenarna som bär upp strandpromenaden.

Exploatören Duvnäs fastighets AB kan ännu inte ge besked om det blir pålning eller en annan metod.

Nacka kommun, Duvnäs fastighets AB