Promenera Bromma runt

BROMMA En sammanhållen strandpromenad från Bällsta å till Hässelby strand kan bli verklighet.

Folkpartiet har föreslagit att strandlinjen ska öppnas och att gångvägar anläggs i samma höjdnivå hela väg­en.

Där det är backiga eller svårframkompliga partier bör bryggor och broar kunna ­byggas förbi befintliga hinder.

Stadsdelsförvaltningen konstaterar att för­slaget bitvis redan är på väg att bli verklighet eftersom strandpromenader ingår i de områden av Bromma som nu exploateras: Ulvsunda, Alvik, Nockebyhov och Blackeberg. För en utbyggnad utöver det krävs mer pengar.