ANNONS

Oscar Properties har två veckor på sig att betala för Gasklockan

Visionsbild Gasklockan.
90 meter högt är huset tänkt att bli – men Oscar Properties vill inte betala för marken. Nu ger staden bolaget två veckor att betala.
Byggherren ville inte betala för att tillträda marken i Hjorthagen, där man ska bygga höghuset Gasklockan.
Nu ger staden bolaget två veckor att betala – annars ska avtalet hävas.
ANNONS

Den 31 oktober var sista dagen Oscar Properties hade på sig för att betala staden nära 600 miljoner kronor för att få tillträda marken i Hjorthagen och börja bygga höghuset Gasklockan.

Men byggherren meddelade samma dag att man inte tänker betala staden och hänvisade i ett pressmeddelande till miljöskäl där man underkände stadens saneringsarbete.

Oscar betalar inte för Gasklockan – avtalsbrott säger staden

Staden tycker annorlunda

Stockholms stad mötte i onsdags bolaget.

– Staden delar inte bolagets syn på tolkningen av avtalet i frågor som främst rör markrening och ansvar, skriver Staffan Lorentz, ansvarig för Norra Djurgårdsstaden vid Stockholms stad, i ett mejl till Mitt i.

 Anser ni att Oscar Properties har gjort sig skyldiga till avtalsbrott?

– Ja, om de inte erlägger köpeskilling och tillträder så bryter de mot det avtal vi ingått med varandra.

Vad händer nu med projektet?

ANNONS

– Staden har i fredags tillskrivit bolaget och kräver att de betalar inom två veckor och angett att i annat fall kommer staden att vidta åtgärder för att häva avtalet.

Lorentz skriver dock att staden fortfarande hoppas jobba vidare med Oscar Properties i projektet och att bygget fortlöper som planerat.

Oscar: Tjärolja och arsenik i marken

Krister Karjalainen är marknads- och kommunikationschef på Oscar Properties. Han skriver i ett mejl att staden har lämnat kvar föroreningar såsom tjärolja, PAH, arsenik samt klorerade lösningsmedel på platsen.

”Föroreningar som staden inte själv har kunnat bedöma omfattningen av och som behöver saneras för att man ska kunna bygga bostäder på fastigheten.  Staden har både muntligen och skriftligen bekräftat att man lämnat kvar föroreningarna. Det som är överenskommet är att marken ska vara ren ned till under vår lägsta källarnivå. Vi har inte avtalat med staden att ta över föroreningar och de risker som en spridning av dem för med sig. Spridning till angränsande mark är redan konstaterad. Det är nödvändigt att detta reds ut innan vi kan tillträda och lyfta finansiering.”, skriver Krister Karjalainen.

Staffan Lorentz håller inte med:

– Staden delar inte bolagets syn på detta. Hanteringen av föroreningar är reglerade i Överenskommelse om exploatering som tecknats mellan Staden och Bolagen redan 2014 så detta är inget nytt för någon av parterna.

Enligt uppgift till tidningen Fastighetsvärlden är Oscar Properties nära att hitta en finansieringspartner till Gasklockan.