Omfattande protest mot att lägga ner isbanor på Danderydsvallen

Danderydsvallen, isbana, danderyd
Många Danderydsbor vill ha isbanor vid Danderydsvallen kvar.
Kommunen föreslår: Lägg ner isbanor vid Danderydsvallen.
Invånarna vill annat.
Nu har hundratals personer skrivit under protestlistor mot förslaget.

På grund av underskottet i Danderyds kommun tvingades samtliga nämnder att ta fram en åtgärdsplan över hur de ska effektivisera sina verksamheter.

När kultur- och fritidsnämnden ska para nio miljoner i nästa års budget fanns flera förslag på nedskärningar med. Något som Mitt i Danderyd tidigare har rapporterat om.

Bland nedskärningarna låg ett förslag på att avveckla isbanorna på Danderydsvallen. Huvudanledningen ska vara att kylaggregatet inte klarar de nya miljökraven från årsskiftet och ska isbanorna användas måste kommunen investera nya för en kostnad på ungefär sju miljoner kronor.

Något kommunen inte anser sig ha råd med i det ekonomiska läge som råder.

Robert Nibelius, som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden sa i mars att ingen skulle bli lidande då de som tränade på Danderydsvallen hade istider på andra ställen i kommunen.

Danderydsbor rasar

Men förslaget har fått många Danderydsbor att rasa och nu har en Facebookgrupp startats som vill bevara isbanorna på Danderydsvallen. Och på bara ett par dagar har också över 1 000 personer skrivit på protestlistor mot att lägga ner isbanorna.

Initiativtagaren till protestlistorna, Louise Brida, skriver på nammninsamlingssidan:

”Danderydsvallen är en samlingspunkt för alla åldrar under vinterhalvåret, både för organiserad åkning och spontanåkning. Förskolor och skolor nyttjar den frekvent, det ges möjlighet till isträning och att spontant bara hänga med kompisarna – i en sund miljö.”

Förutom ovanstående kommer fler att behöva åka bil till andra isbanor istället för att gå. Louise Brida menar att förslaget är en kortsiktig besparing och kommer att ha påverkan flera andra delar av kommunen.