Protest mot flytt av fyra miljoner

TYRESÖ Akademikerförbundet, SSR, protesterar mot prioriteringar i socialförvaltningens budget för 2015.

Fackförbundet anser att Tyresö kommun tar stora risker när man skjuter fram förebyggande insatser för barn och familjer och varnar för framtida höga kostnader – för den enskilde och för den kommunala ekonomin.

Det är ett beslut att flytta fyra miljoner kronor från individ och familjeomsorgen till omsorgen för personer med funktionsnedsättning som väckt SSR:s missnöje.