Protest mot höjd p-avgift avslutas

STORSKOGEN Den 1 februari 2012 chockhöjdes parkeringsavgifterna i Storskogen, från 5 kronorper timme och gratis efter klockan 18, till 15 kronorper timme dygnet runt.

Sedan dess har den lokala hyresgästföreningen kämpat för sänkta avgifter, bland annat genom namninsamlingar. Men när 1 647 hyresgäster i Storskogen under våren tillfrågades var det bara 70 personer som ville sänka ­p-avgifterna.

Därför har man nu beslutat att sluta driva frågan.

– Vi kommer inte längre, så då får vi ge upp. Människor vänjer sig vid saker, säger Leif Thörnqvist, kassör i Storskogens hyresgästförening.

Skälet till den kraftiga höjningen var att få bort bilar från Solna.