Min lokala hjälte

Protest mot höjda avgifter

Kommunfullmäktige väntas på sitt nästa sammanträde klubba igenom höjda bygglovsavgifter.

Alliansen är kritiska och vill se en översyn av avgifterna.

Skulle de förändrade avgifterna klubbas igenom kommer de att börja gälla från den 1 juli i år. Men Alliansens företrädare lyfter fram att bygglovstaxan i Väsby redan är hög i jämförelse med andra kommuner.

De vill därför istället utreda frågan.