Protest mot ”kulturslakt”

Runt 40 personer krävde stopp för ”kulturslakten” – planerna på att stänga de ungas Lakeside och att riva gav Folkparken och Åbygården – utanför kommunhuset i onsdags.

Och nu backar oppositionens tyngsta kulturpolitiker delvis.

”Stoppa kulturslakten” skanderade en folksamling utanför kommunhuset i onsdags. Protesten riktade sig mot att fritidsgården Åbygården ska rivas, att ungkulturhuset Lakeside ska stängas i mars – och att gamla kulturhus i Handens gamla folkparksområde ska bort när det byggs nytt.

Demonstranterna krävde att kultur- och fritidspolitikerna, som hade nämndmöte senare på dagen, skulle förklara sig, vilket få av dem ville. En efter en gick politikerna bara förbi.

Ordföranden Mehmet Coksürer (MP) vill inte kännas vid någon ”kulturslakt”. Han försäkrar att nya lokaler för Åbygården kommer att stå klara vid rivningen – var är dock ännu oklart. I mejl till Mitt i skriver han att man satsar stort på kulturen genom nolltaxan på alla kulturverksamheter för unga från och med i år.

Liksom förvaltningschefen Maria Lindeberg menar han att Lake­sideflytten till Jordbro bara är positiv, att fler når verksamheten.

Kristian Borelius, 20, som själv brukar vara på Lakeside köper inte argumenten.

– Kulturparken har funnits sedan tidernas begynnelse och Åbygården har betytt mycket för många under lång tid. Lakeside öppnade 2010 och fångar upp unga i utanförskap. Man ger inte huset en chans innan man lägger ner.

Marie Litholm, KD:s gruppledare, talade till slut till demonstranterna. Hon är inte kulturpolitiker men lovade att i fullmäktige jobba för att låta ungdomarna få vara med i en ny beslutsprocess om Lake­sides lokaler.

Pia Lublin (FP), oppositionens tyngsta kulturpolitiker, är dock benhård och slår fast för Mitt i på telefon att Lakeside inte varit den samlingspunkt man räknat med och att kultur- och fritidsförvaltningens underskott på runt 10 miljoner kronor motiverar flytten.

Däremot går hon nu i försvar för Åbygården och Handens gamla folkparksområde.

Tidigare har kommunledningen sett en rivning som nödvändig för att bygga cirka 70 lägenheter på platsen, men förtätning utan rivning vore en väg, hoppas Pia Lub­lin.

– Åbygården är ett kulturellt monument för oss Haningebor. Jag har svårt att se att vi river den. Detsamma gäller de gamla byggnaderna i folkparken. En del av Haninges kultur finns där.

Folk börjar samlas utanför kommunhuset. Som mest var det ett 40-tal personer som demonstrerade och kritiserade kulturpolitiken.