Protest mot Nobel center

SKÄRGÅRDEN Skärgårdens trafikantförening protesterar mot planerna på det ­Nobel center som planeras på Blasie­holmen. Föreningen menar att bygget leder till att rederier inte längre kan lägga till vid Nybrokajen på Blasie­holmen och att alternativ till kajen inte finns i innerstan.

Även det gamla Q-märkta tullhuset skulle försvinna, precis som de gamla hamnmagasin som nu ligger på platsen.

Staden och Nobelstiftelsen är dock överens om att uppföra centret och hoppas börja bygga redan 2015. Bygget beräknas stå klart 2018.