Protest mot ny kyrkogård

JÄRVA Många Järvabor är kritiska till en begravningsplats på Järvafältet. Den 6 januari genomfördes en aktion på platsen.

– Vi har ifrågasatt hela planprocessen, som inte har tagit hänsyn till den lokala opinionen. Det är cyniskt att man tar den vackraste och mest använda platsen på Järvafältet för en kyrkogård, säger arkitekten Rachid Lestaric.

DN skrev den 21 december felaktigt i en rubrik att planerna för begravningsplatsen stoppas och skjuts på framtiden.Det stämmer inte. Enligt Ulrika Ögerö vid stadsbyggnadskontoret finns inte några planer på att stoppa planerna utan att de jobbar vidare.