ANNONS

Protest mot nya radhus i Nyfors

Tyresö kommun vill få ut en bra slant för sin mark i Nyfors och föreslår därför att ett 20-tal radhus byggs där. Även Hällbergas ägare ges möjlighet att bygga radhus.

– Märkligt, tycker ­Naturskyddsföreningen i Tyresö.
ANNONS

– Är det ni som är från kommunen och ska förstöra vår fina oas?

En kvinna från Krusboda är ute och rastar sin hund i det gnistrande vinterlandskapet vid Tyres­ö Flaten när hon lite argt stannar upp vid Naturskyddsföreningens medlemmar.

– Nej, nej, tvärtom. Vi vill att oasen ska bevaras, svarar Solveig Dahl, ordförande i Naturskyddsföreningen i Tyresö.

Före jul offentliggjorde Tyresö kommun ett första redan omstritt förslag till ny detaljplan för sommarstugeområdet Nyfors. På sin egen mark vill kommunen tillåta 20 tvåvåningsradhus och på den privatägda Hällbergatomten, alldeles vid forsen, 10 tvåvåningsradhus.

Naturskyddsföreningen är bara en av flera intressegrupper som startat kampanjer och namninsamlingar mot exploateringen.

– Om det här med de nya radhusen går igenom försvinner känslan av att vara i orörd natur och entrén till Wättingeströmmen blir helt annorlunda. Hela området med Tyresö Flaten och Gammelströmmen är ju Tyresöbornas orörda pärla, säger Solveig Dahl.

Som ordförande i Naturskyddsföreningen är hon bekymrad över att den nya bebyggelsen gör det svårare för djuren att ta sig mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat. Nyfors är nämligen den enda smala passagen mellan de två stora gröna lungorna.

I den nya rapporten”Svaga samband i Stockolmsregionens gröna kilar” från Stockholms läns landsting pekas 11 mycket svaga samband ut. Sara Borgström, forskare på Stockholm Resilience Centre, vid Stockholms universitet, har varit rådgivande när rapporten tagits fram. Hon menar att Nyfors bör ses som en del av en av de här mycket svaga sambanden.

– Syftet med rapporten är att den ska vara ett verktyg för hur kommunerna kan stärka dessa samband i planeringen. I det här fallet har man i plandokumenten inte ens nämnt att den utökade bebyggelsen riskerar att försvaga sambandet, säger hon.

ANNONS

Sara Borgström anser att Tyresö kommun åtminstone hade kunnat redogöra för om det verkligen är värt att bygga radhusen, om man ser till att både djur och människor kan få försämrade möjligheter att förflytta sig mellan naturreservaten.

Kommunens planchef, Sara Kopparberg, anser att även om man inte resonerar om svaga samband i förslaget till ny detaljplan, så tar man i stor utsträckning ändå hänsyn till områdets speciella karaktär.

– Planen ger möjlighet för dem som bor i området att bygga permanentvillor och vissa fastigheter kan förtätas med radhus. Som jag ser det ger den nya detaljplanen ett bättre skydd mot exploatering eftersom strandzonen fredas och värdefulla träd skyddas. Det här handlar ju inte om någon naturmark som tas i anspråk utan om fritidshustomter.

Men varför vill ni tillåta så många hus?

– Kommunen har som mål att tillföra bebyggelse som inte redan finns i de olika områdena och då passar radhus bra i det här kollektivtrafiknära området. Det är också vår skyldighet att utveckla marken på ett attraktivt sätt så att kommuninvånarna får ut ett bra pris för marken.

– Hällbergamarken hade kunnat styckas av i fyra delar. Men då tyckte vi att det är bättre att bygga radhus på en samlad plats och bevara resten, säger Sara Kopparberg.

Naturskyddsföreningen tycker att det är märkligt att en privat fastighetsägare får möjligheter som inte andra får.

– Varför ska han få bygga så många hus när inte de andra i området får det, undrar Solveig Dahl.

Kjell Borgström, Åke Ogenborg och Solveig Dahl från Naturskyddsföreningen vill ”väcka” Tyresöborna, så att de vet vilka förändringar som är på gång i Nyfors.