protest på gymnasiet utan effekt

Vallentuna Ett 90-tal lärare och elever på Vallentuna gymnasium protesterar mot att en anställd i skolrestaurangen tvingas byta arbetsplats mot sin vilja.

Av uppropet som lämnats till barn-och ungdomsförvaltningen framgår att samarbetet med den anställde som nu ska flyttas fungerat mycket bra under ett flertal år.

Protesterna verkar dock inte få gehör. Utbildningschef Marie Truedsson meddelar i ett mejl att kostchefen Ingrid Fuchs har fullt mandat och förtroende att flytta om i personalgruppen med hela verksamhetens bästa, det vill säga samtliga skolrestauranger i kommunen, för ögonen.