ANNONS

Protester mot stora båtbryggan på Dalarö

Båtbryggan på 30 meter ska bli en vågbrytare vid Kroksplan.
Båtbryggan på 30 meter ska bli en vågbrytare vid Kroksplan – men väcker reaktioner.
Kroksplan på Dalarö.
Kroksplan på Dalarö.
Haninge kommun vill även förbättra slitna Fiskarhamnen med fler båtplatser – men det saknas pengar.
Kommunen vill även förbättra slitna Fiskarhamnen med fler båtplatser – men pengar saknas.
Kommunens besöksnäring hoppades att bygglov skulle blir klart till våren – men den planerade stora 30-metersbåtbryggan på Dalarö försenas. En omtyckt badplats försvinner och bryggan skulle riskera att förfula Dalarömiljön, menar runt 25 grannar till bryggan. Nu krävs också ett utlåtande från en sakkunnig om hurvida bryggan förstör kulturmiljön eller inte.
ANNONS

Runt 25 personer har motsatt sig den stora bryggan som planeras vid Kroksplans lastkaj längs Baldersvägen på Dalarö.

En advokatbyrå har också kopplats in som företräder flera kritiska grannar på Baldersvägen.

Det är Kymmendöborna som vill bygga bryggan, som ska ha mellan sju till tio båtplatser.

Kymmendö, som ligger precis nordost om Ornö, har 28 fastboende och sju deltidsboende, och har en åtta minuters båtfärd till Dalarö.

Kroksplan på Dalarö.

Kroksplan på Dalarö.

Befolkningen på ön har ökat senaste åren – men öborna har inte fått det lättare att ta sig till fastlandet utan är beroende av egna båtar. Waxholmsbolagets reguljärtrafik hjälper inte dem.

Erik Josephson, utredare inom Haninges besöksnäring, sade i januari till Mitt i att det bara finns plats för två båtar vid Kroksplans lastkaj längs Baldersvägen, och att behovet för fler bryggplatser för Kymmendöborna är stort.

Han hoppades att bygglov kunde bli klart under våren.

ANNONS

– Nu tvingas de lägga fyra fem båtar utanpå varandra vid Kroksplan, sade Erik Josephson då.

Men nu ser bryggan ut att försenas.

Kommunen var beredd på att synpunkter skulle komma, och kritiken har också kommit.

Dels försvinner en omtyckt badplats, menar grannarna.

De menar också, via advokatbyrån, att det inte stämmer att det är sådant tryck vid lastkajen som kommunen och Kymmendöborna menar och att den stora bryggan därför inte kan motiveras.

Grannarna menar också att det finns platser vid den så kallade Brandbryggan samt i Fiskarhamnen. Under 10 av 12 månader på året ”finns det ofta en överkapacitet vid nuvarande bryggor”, skriver grannarna via advokatbyrån.

Bryggan skulle också utgöra en stor inskränkning i det rörliga friluftslivet, menar man. Området ingår i riksintresse och även detta tar man fasta på, att området skall skyddas mot åtgärder som kan skada miljön rejält.

”Om en dispens beviljades skulle kommunen få svårt att hindra att även de omkringliggande bryggorna runt Kroksplan byggdes ut och förlängdes, med motiveringen att den nya bryggan ändå hindrar allmänheten från att ta sig in mot strandlinjen. Likaså skulle kommunen få svårt att neka liknande ansökningar om långa bryggor på andra ställen runt om på Dalarö, om dispens för sådana söktes”, skriver man.


Läs mer: Stor båtbygga på väg att byggas på Dalarö


”Detta skulle medföra att småskaligheten vad gäller bryggor på Dalarö går förlorad, med skada på riksintresset som följd”, skriver man vidare.

Att bygga ut och renovera Fiskehamnen är en bättre prioritering menar man.

Haninge kommun vill även förbättra slitna Fiskarhamnen med fler båtplatser – men det saknas pengar.

Haninge kommun vill även förbättra slitna Fiskarhamnen med fler båtplatser – men det saknas pengar.

 

Maria Burger, kommunens bygglovsingenjör, säger:

– Vi har begärt in mer detaljerade ritningar på bryggan och landfäste med samtliga mått redovisade. Vi har även begärt att byggherren beställer ett utlåtande från sakkunnig i kulturmiljö som kan redovisa en konsekvensanalys för området med den nya småbåtshamnen då det inom vatten- och landområdet gäller skydd för bland annat kulturmiljö.

Kymmendöborna, som själva investerar en miljon kronor i bryggan, måste i ärendet också ange särskilda skäl för att få strandskyddsdispens.

Det är en förutsättning för skärgårdsfamiljerna och företagen att ha tillgång till en fast bryggplats på fastlandet.
Erik Josephson på Haninge kommun

Erik Josephson understryker återigen att det inte finns några fasta båtplatser för Kymmendöborna på Dalarö, vilket är ett problem.

– Därför är det av stor vikt att man, under förutsättning att bygglov kan beviljas för bryggan, kan få till bryggan. Det är en förutsättning för skärgårdsfamiljerna och företagen att ha tillgång till en fast bryggplats på fastlandet, säger han.

– Jag betraktar bryggan som en ”infartsparkering” för Kymmendöborna som ger dom möjlighet på enklare sätt skjutsa sina barn till skolan, åka och handla, gå på bio. Det här är en bra lösning både för Kymmendöborna och kommunen, och det skulle till viss del lösa ett mångårigt problem med brist på fasta båtplatser på fastlandet för skärgårdsborna, säger han.

Maria Burger:

– Vi har bett att få in kompletteringarna till den 28 april men har förståelse för att det kan dröja att få fram allt material. När vi fått in detta kan vi därefter bilda oss en uppfattning om den nya bryggan, eller småbåtshamnen, är en lämplig åtgärd eller inte, säger hon.

Det kommer till sist vara lokalpolitikerna i plan- och byggutskottet som tar beslutet om bryggan ska bli verklighet.