Trots protester – staden tror på bostadsplaner i Henriksberg

Här planeras 350 nya bostäder.
Här, mellan Eolshälls 4H-gård och båtklubben planeras 350 nya bostäder.
I flera år har staden planerat för att bygga bostäder i Henriksbergshamnen. Trots att planerna mött mängder av protester väljer nu staden att gå vidare med planerna på 350 lägenheter.

Under flera år har staden planerat att bygga bostäder vid Henriksbergshamnen, mellan Eolshälls 4H-gård och Hägerstens båtklubb. Men planerna har kritiserats av grannar i området och 4H-gården. Trots det väljer nu staden att gå vidare med planerna.

Den 23 maj ska ärendet tas upp i stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggnadskontoret föreslår att nämnden ska besluta att ett förslag på detaljplan ska upprättas.

Mycket kritik mot planerna

Byggplanerna var ute på samråd under 2015, då med ett förslag på drygt 200 bostäder. Då fick staden in 160 synpunkter. Många av dem var kritiska. Framför allt handlade kritiken om att bygget skulle kunna störa djuren och verksamheten på 4H-gården och att de planerade bostäderna skulle ligga för nära gårdens hagar.

Närheten till djuren behöver utredas mer

Stadsbyggnadskontoret vill att närheten till 4H-gården ska utredas ytterligare för att bostäderna inte ska påverka verksamheten. Ett förslag är att sätta upp ett plank mellan bostäderna och gården. Mer naturmark ska också sparas, jämfört med tidigare förslag.