ANNONS

Efter protester: Byggen blir lägre i Vårberg

Kartan visar var stadsbyggnadskontoret vill göra ändringar.
Kartan visar var stadsbyggnadskontoret vill göra ändringar.
Protesterna mot byggplanerna vid Söderholmsskolan tog skruv. Höjden på flera av de planerade bostadshusen ska sänkas, precis som många i området krävt.
ANNONS

Cirka 300 bostäder planeras i området runt Söderholmsskolan, både längs Vårbergsvägen och på Söderholmsgränd. Dessutom ska två förskolor med åtta avdelningar var byggas, och skolan byggas ut till en F-6 skola för 800 elever eller en F-9 skola för 900 elever.

I höstas var planerna ute på samråd. Många kritiska röster höjdes då, framför allt mot att bostäderna skulle bli upp till sju våningar höga. Radhusägaren Nils Lundgren fick till exempel ihop cirka 120 namnunderskrifter på en lista, med krav på färre våningar.

– Vårt krav är att husen ska vara högst tre–fyra våningar höga, sa Nils Lundgren då, i en intervju i Mitt i.

Skönhetsrådet gjorde tummen ner

Nu har stadsbyggnadskontoret gått igenom alla synpunkter (60 yttranden och 150 namnunderskrifter), och dragit slutsatser av dem. Till det viktigaste hör att höjden på flera av bostadshusen sänks. Det gäller dels husen som ska byggas på skolans nuvarande fotbollsplan vid Söderholmsgränd, dels husen i korsningen Vårbergsvägen-Söderholmsgränd. Hur mycket husen sänks är dock inte klart.

Invånarnas motstånd är en viktig orsak till ändringen, men också att både Stockholms stadsmuseum och Skönhetsrådet gjorde tummen ner för de höga husen. Båda remissinsatserna ansåg att höjden på husen bröt mot den arkitektoniska princip som varit grundläggande sedan det moderna Vårberg började byggas – med högre hus närmast centrum och en fallande skala med lägre hus längre ner mot Mälaren.

Två hus tas bort ur planen

Två bostadshus tas dessutom bort helt och hållet ur planen – de som låg allra närmast skolan i korsningen Söderholmsgränd-Vårbergsvägen. Motiveringen är att ytan mellan bostäderna och skolan skulle bli alltför trång.

Politikerna i stadsbyggnadsnämnden tar ställning till stadsbyggnadskontorets förslag på torsdag.

ANNONS