Protester mot höghus och exploaterad grönska

Nils Lundgren och Marie-Louise Falk; Laxholmens samfällighet;många grannar förbannade för byggplaner; skärholmen;byggplaner;vårberg;söderholmsskolan;Laxholmsbacken;Örnholmsbrinken;Vårbergsvägen;stockholm;foto Åsa Sommarström
Nils Lundgren och Marie-Louise Falk ogillar de höga hus som planeras vid Söderholmsskolan.
Mitt i ser tillbaka på året som gått – ett år då byggplanerna inom Fokus Skärholmen fick allt fastare form.
Många invånare gör tummen upp, men många protesterar också, mot höga hus och grönytor som försvinner.

Över 6 000 nya bostäder ska byggas i Skärholmens stadsdel. Det innebär förstås att grönytor försvinner och områden förtätas.

Jättebra att det byggs när bostadsbristen är så skriande, tycker många. Fokus Skärholmen har dessutom fått beröm för det samlade grepp man tar i stadsdelen.

Men missnöje finns också. Inte minst är det alltför hög hus, på fler platser, och hotade grönområden som får människor att protestera. I höstas träffade Mitt i till exempel Nils Lundgren som samlat ihop 116 underskrifter i sitt radhusområde för att protesterar mot de höga hus som planeras nära Söderholmsskolan och i korsningen Vårbergsvägen-Söderholmsgränd.

Projektet strider helt mot den grundläggande stadsplaneringen i Vårberg, framhöll de, och fick medhåll av Skönhestsrådet. Detaljplanen är ännu inte antagen.

Arga är också radhusägare på Ekholmshöjden. Strax nedanför dem planeras både fem våningar höga bostäder och ett fem våningar högt vårdboende. Utsikten mot Sätra naturreservat blir förstörd, tycker både radhusägare och lägenhetsinnehavare som bor på höjden. De ifrågasätter också att den nya lokalgata som ska byggas naggar naturreservatet i kanten. Detaljplanen är ännu inte antagen.

 

390 bostäder ska också byggas vid Vårbergstoppen.  I början av november klubbades detaljplanen, trots att många grannar protesterat mot att ett större skogsparti måste skövlas för att ge plats åt bostäderna.

Och så en artikel som berättar om det stora intresse byggbolagen visar för Skärholmens stadsdel. Så var det inte för några år sedan.