Protester när förskola bantas

Antalet barn i Vårberg sjunker, och färre platser behövs därmed i förskolorna.
Antalet barn i Vårberg sjunker, och färre platser behövs därmed i förskolorna.
I höst stänger avdelningen för yngre barn på förskolan Duvan.
Många föräldrar är upprörda.
– Man förstör en verksamhet som fungerar väldigt bra, säger föräldern Brian Cleaver.

Förskolan Duvan på Duvholmsgränd 16 i Vårberg har två avdelningar med totalt 33 barn. Men till hösten stängs avdelningen för yngre barn, fick föräldrarna veta vid ett föräldramöte nyligen.

Orsaken är att antalet barn i förskoleåldern i Vårberg sjunker. Alla avdelningar behövs därför inte längre, och flera har dragits in redan tidigare.

– Frågan är varför man väljer att stänga en avdelning på Duvan, som fungerar så väl. Personalomsättningen är låg, till skillnad från på många andra förskolor. Personalgruppen är mycket trygg och väl sammansvetsad, säger Brian Cleaver, och hänvisar till en enkätundersökning som gjordes 2016.

Tittar man på stockholm.se kan man också se att Duvan ligger mycket bra till i den enkätundersökningen, som bland annat mätte hur föräldrar upplever trygghet, pedagogik och lärande. Flera andra förskolor i området har sämre resultat.

Men det är andra faktorer som påverkar beslutet: Duvan är en så kallad lägenhetsförskola, och enligt ett beslut i stadsdelsnämnden från 2011 ska de avvecklas om antalet barn minskar.

– Duvan ligger i två lägenheter utan koppling till varandra. Lokalerna är inte ändamålsenliga och det saknas dessutom en egen gård med staket. Det finns ett beslut på att vi ska avveckla lägenhetsförskolorna när de inte längre behövs. De uppfyller inte de krav som finns, förskolornas uppdrag har förändrats sedan de kom till, säger Britt Karlsson, chef för förskola och fritid i Skärholmens stadsdel.

Brian Cleaver tycker att det är märkligt att man stänger en förskoleavdelning samtidigt som stadsdelsförvaltningen arbetar aktivt för att öka andelen barn som går i förskolan i Vårberg. Men enligt Britt Karlsson finns det ingen motsättning i detta.

– Om vi får in fler barn i verksamheten finns det platser till dem i andra förskolor i Vårberg, säger hon.

En grupp föräldrar med barn på Duvan ska vara med vid stadsdelsnämndens möte den 27 april, för att framföra sina argument för att avdelningen ska få vara kvar. Dit hör bland annat att små förskolor är bra för barn med särskilda behov, att personalomsättningen är låg och föräldrarna nöjda.

– Stänger man en avdelning förstörs förskolan. Det går inte att återskapa, säger Brian Cleaver.

Inga barn förlorar sin plats på grund av stängningen. Alla barn som går på Duvan nu får fortsätta i höst, men inga nya barn tas in. Den personal som blir överflödig på Duvan kommer att erbjudas tjänster på andra förskolor.