Trots protester – ikväll klubbas Pålsundet

Illustration på Pålsundet efter förstärkningsarbetena.
Illustration på Pålsundet efter förstärkningsarbetena.
24 570 har skrivit på protestlistor mot att riva Pålsundet.
Trots missnöjet väntas kommunfullmäktige klubba igenom planerna ikväll.
"Ett av de svåraste besluten jag har tagit under denna mandatperiod", enligt trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Gång- och cykelbanan längs Söder Mälarstrand, mellan Pålsundsbron och bron till Reimersholme ska bli bredare. Och marken längs med vattenkanten har visat sig vara väldigt ostabil.

– Hela gång- och cykelbanan är på väg att dratta ut i Pålsundet, har Daniel Helldén, (MP), trafikborgarråd tidigare sagt till Mitt i.

Därför är staden tvungen att stabilisera strandkanten genom så kallad spontning, ett slags rasskydd som sätts längs med strandkanten.

Alla träd tas bort

Ett beslut som innebär att hela slänten mot vattnet mellan Långholmsbron och Pålsundsbron ska grävas upp, och att all vegetation inklusive stora lövträd tas bort.

Båtbryggorna som finns på sträckan ska också rivas under arbetet. Bryggorna ska dock byggas upp igen. Och nya träd ska planteras.

Beslutet har kritiserats. Dels av Skönhetsrådet, eftersom miljön runt kanalen ändras alltför mycket. Dels har det även startat ett upprop ”Var rädd om Pålsundet”, där över 24 000 har skrivit under.

– Det är galenskap. Det här är en av de sista platserna i Stockholm där man bevarat ned naturliga strandkanten, har Stefan Wendin ordförande på Heleneborgs båtklubb, som dragit igång ett uppropet, tidigare sagt till Mitt i.

Uppropet vill hitta andra lösningar som inte innebär att träden försvinner och miljön ändras. Men enligt Miljöpartiet finns det inga andra lösningar än de som föreslagits. Detta har staden kommit fram till bland annat genom att man genomfört två av varandra oberoende undersökningar.

Beslutet klubbades igenom i fjol i trafiknämnden, men måste även klubbas i kommunfullmäktige då det handlar om en kostnad på 130 miljoner.

Entreprenadstart planeras till hösten 2018 och arbetena kommer att pågå under hela 2019 och början av 2020.

Båtägare som under byggtiden förlorar sina båtplatser ska erbjudas nya av staden.