Min lokala hjälte

Protester mot 60 km/h förbi skola

Therese Wallin och Anna Erixon protesterar mot hastighetsbegränsningarna som trafikkontoret föreslagit.
Therese Wallin och Anna Erixon protesterar mot hastighetsbegränsningarna som trafikkontoret föreslagit.
Bilarna ska susa förbi Björnbodaskolan i 60 kilometer i timmen.

Det är ett av trafikkontorets förslag på förändrade hastighetsbegränsningar i Hässelby-Vällingby.

Nu protesterar Kälvestabor.

– Det är helt absurt i mina ögon, säger Therese Wallin.

Lokaltidningen Mitt i berättade i mitten av juni om trafikkontorets förslag på ändringar av hastighetsgränser på 22 gator i Hässelby-Vällingby.

Trafikkontoret ser just nu över fartgränserna i hela staden i etapper och Spånga, Tensta, Kungsholmen, Liljeholmen och Hägersten har redan fått nya regler på gatorna.

Dagens hastighetsbegränsningar 30, 50 och 70 kilometer i timmen ska ersättas med 30, 40 och 60.

Men alla är inte nöjda med de föreslagna förändringarna i Hässelby-Vällingby.

Att Björnmossevägen ska få höjd hastighet från 50 till 60 kilometer i timmen söder om korsningen med Björnflokevägen har fått Kälvestabor att gå i taket. Sträckan passerar Björnbodaskolan på den sidan de nya paviljongerna just nu byggs.

– Det är helt absurt i mina ögon. Det finns flera busskurer på sträckan, det är precis vid skolan och mitt emot ligger Coop, säger Therese Wallin.

För de som bor väster om skolan är det den här entrén som gäller för barnen.

– Och nu håller de ju på och bygger paviljonger på en stor del av skolgården så barnen letar efter platser de kan leka på närmare vägen, säger Therese Wallin.

– Hamnar en boll på vägen så springer de ju ut för att hämta den, säger Anna Erixon.

Hon är också kritisk till att Skattegårdsvägens gräns höjs från 30 till 40 utanför skolan enligt förslaget.

Therese Wallin har pratat med ett 30-tal grannar som håller med om kritiken mot höjningen på Björnmossevägen. Nu ska de lämna in en skrivelse som protest till trafikkontoret.

Maria Erlandsson på trafikkontoret berättar att planen är att skylta om där det blir en sänkning och där det går lågfrekvent busstrafik under 2017.

– För de gator som behöver åtgärdas, hastighetshöjningar och gator som trafikeras av frekvent busstrafik ska vi utreda innan nya hastighetsgränser träder i kraft. Ambitionen är att börja under 2018, säger hon.

Trafikkontoret har fått ett tiotal reaktioner på förslaget för Hässelby-Vällingby. Några har berört just Björnmossevägen.

– Här ses förslaget över, bland annat med avseende på inkomna synpunkter. Vi gör sedan en sammanvägd bedömning av oskyddade trafikanters behov och framkomlighet för motorfordon, säger Maria Erlandsson.

Just nu är förslaget ute på remiss och då finns chans att tycka till.

I Spånga infördes de nya reglerna i våras. Avestagatan på sträckan Bromstensvägen-Nyhammarsgatan, Bromstensvägen förbi Spånga station, Fagerstagatan och Duvbovägen fick höjda hastighetsbegränsningar på vissa eller hela sträckorna.

Men Spångaborna var inte helt nöjda.

Flest protesterade mot att Duvbovägen höjdes från 30 kilometer i timmen till 40 kilometer i timmen. Vid Bromstensskolan är 30-gränsen bibehållen, men många hävdade att många barn går på övriga sträckan också.

– Vi gör en utvärdering under hösten, säger Maria Erlandsson.

Fakta

Här ändras hastighetsbegränsningarna

Får 60 i stället för 70/50:

Bergslagsvägen mellan Råckstavägen och Lövstavägen samt mellan Lövstavägen och Sörgårdsvägen

Lövstavägen

Får 40 i stället för 50:

Björnmossevägen norr om Björnflokevägen

Fyrspannsgatan norr om Spiralbacken

Maltesholmsvägen norr om Fyrspannsgatan

Persikogatan, som dock behåller 30 km/h där det är det i dag.

Råckstavägen

Vinstavägen. Behåller 30-gränsen vid Vinstaskolan.

Kirunagatan, söder om Vittangigatan

Ångermannagatan mellan Skattegårdsvägen och Kirunagatan samt mellan Årevägen och Råckstavägen (Öster om Multrågatan behålls hastighetsgränsen på 30 km/h)

Årevägen

Får 40 i stället för 50/30:

Melongatan

Sandviksvägen

Täbylundsvägen mellan Vällingbyvägen och Spångavägen

Vällingbyvägen

Får 30 i stället för 50/30:

Astrakangatan

Får 30 i stället för 50:

Fyrspannsgatan söder om Spiralbacken

Loviselundsvägen får genomgående 30 km/h (har nu 50 km/h på vissa håll).

Kirunagatan, norr om Vittangigatan

Ångemannagatan mellan Kirunagatan och Årevägen

Får 60 i stället för 50

Björnmossevägen söder om Björnflokevägen

Växthusvägen

Får 60/40 i stället för 50/30:

Blomsterkungsvägen

Skattegårdsvägen väster om Bergslagsvägen

Sörgårdsvägen väster om Bergslagsvägen

Källa: Stockholms stads trafikkontor