Protester mot att Riddaren ska byggas om

Att det enorma kvarteret Riddaren vid Nybro-gatan, Riddargatan och Grev Turegatan ska byggas om gillas inte av alla.

Samfundet S:t Erik är mycket oroliga för att det förslag som väntas klubbas av kommunfullmäktige i juni blir verklighet.

Framför allt är det planerna på att blåsa ut Astoriahuset på Nybrogatan och bygga upp ett nytt kontorshus innanför fasaden som samfundet protesterar mot. Huset skulle sticka upp med tre våningar bakom den gamla fasaden. Stadsbyggnadsnämnden har genom tekniska konsulter kommit fram till att huset är i så risigt skick att ett nytt hus är det bästa. Enligt rapporten skulle huset behöva en så omfattande renovering att det blir dyrare att rusta upp än att bygga nytt.

Men Samfundet S:t Erik underkänner konsulternas rapport och skriver att den ”inte kan tas till intäkt för att huset är tekniskt slut”. Man kritiserar också Stadsmuseets antikvarier för att de inte givit husen i Riddaren en högre kulturhistorisk klassning. Dessutom anser man att det nya huset skulle ”inverka menligt på det offentliga rummet mot Nybrogatan” och att ett högre hus gör att mindre solljus hittar ner till Hillelskolans skolgård.

Stadsplanekontoret ser förslaget som ett sätt att göra stadsmiljön livligare men samfundet vill i stort sett inte ändra på någonting i kvarteret och avvisar därför också förslaget om att göra om den lilla gränden på Nybrogatan vid Hillelskolan till torg.

Det skulle inverka menligt på det offentliga rummet mot Nybrogatan.samfundet s:t erik