ANNONS

Protester mot byggplaner i Landstingsparken

Förskolan Pilen riskerar att rivas om byggplanerna går igenom.
Förskolan Pilen riskerar att rivas om byggplanerna går igenom.
På tisdag spikar landstinget utredningen om 350 bostäder i landstingsparken.

Samtidigt demonstrerar föräldrar och närboende mot planerna som kan hota en av Kungsholmens största och mest populära förskolor.
ANNONS

Mitt i har tidigare berättat om planerna på att bygga bostäder i landstingsparken på Kungsholmen. Iden började som ett förslag hos landstingsmoderaterna och enligt den budget som väntas spikas på tisdagen ska frågan nu utredas.

Enligt förslaget kan omkring 350 bostäder byggas på den sidan av parken som vetter mot Norr Mälarstrand. Eventuellt rivs också det hus där förskolan Pilen i dag ligger för att ge plats till bostäder.

Magnus är en av de föräldrar på förskolan som tillsammans med närboende planerar en demonstration mot planerna på tisdagsmorgonen.

– Det är en väldigt stor förskola och dessutom en av de högst betygsatta, säger han.

Magnus tror att den välplanerade förskolan blir svår att ersätta, även om politikerna lovar antingen ersättningslokaler eller plats för förskolan i något av de nybyggda husen.

– Att de får lokaler som är lika stora som de är idag har jag väldigt svårt att se. Det låter som något de bara kastar ut sig, säger han.

Föräldrarna är också oroliga att parkmiljö och träd kan få stryka på foten, trots löftena om att bara använda hårdgjord yta.

– Der är många föräldrar som vill komma dit och visa sitt missnöje och sin oro. Vi vill visa att det finns en opinion mot det här, säger Magnus.

Enligt landstingsrådet Paul Lindquist (M) är det ännu inte klart om Pilens förskola får stå kvar där den ligger eller om den rivs för ett nytt bostadshus.

ANNONS

– Det kan innebära att den nuvarande förskolebyggnaden rivs och ersätts med en annan. Antingen på samma plats med bostäder ovanpå eller på en annan plats på landstingstomten. Men så länge Stockholms stad vill bedriva förskoleverksamhet på landstingets mark så kommer vi att medverka till att det ska vara möjligt, säger Paul Lindquist.

Han betonar också att detaljplaneprocessen kommer att ta lång tid och att projektet, med största sannolikhet, inte kommer att påverka några av de barn som går på förskolan idag

– Vi måste balansera olika behov och intressen som alla är värdefulla. Förskolans behov är viktigt och att lösa bostadskristen är också viktigt. Vi vill ta tillvara på den arkitektur och de grönytor som finnspå platsen. Vår avsikt är inte att bebygga parken utan de hårdgjorda ytorna där det finns asfalt i dag.

Kommer några träd att tas ner?

– Jag kan inte svara för vartenda träd eller varenda kvadratmeter gräsyta. Men intentionen är att vi ska bygga på det som i dag är hårdgjord yta och utveckla det som i dag kallas landstingsparken, säger Paul Lindqvist.