ANNONS

Protester mot nya bostadshus i skogsterräng

Exploateringsnämnden vill låta bygga 200-300 nya bostäder längs med Västerled. Det här ska knyta samman stadsdelarna Abrahamsberg och Ålsten och ge en bättre trafiksituation, enligt beslutet.
Exploateringsnämnden vill låta bygga 200-300 nya bostäder längs med Västerled. Det här ska knyta samman stadsdelarna Abrahamsberg och Ålsten och ge en bättre trafiksituation, enligt beslutet.
220 namnunderskrifter räckte inte. Exploateringsnämnden röstade ja till att omvandla delar av Västerled till en stadsliknande gata med 200-300 nya lägenheter.
ANNONS

Förslaget om att bygga 200-300 nya lägenheter längs Västerled från Orrspelsvägen i väster och Stora Mossens IP i öster fick invånare att reagera. De bildade gruppen ”Rädda Gröna Västerled” och samlade snabbt ihop 220 namnunderskrifter i protest mot förslaget.

Protestskrivelsen lämnades in till exploateringsnämnden som dock valde att gå vidare med förslaget. Beslutet innebär att tre byggherrar får markanvisningar i området, Svenska Bostäder, Folkhem Trä AB och Skolfastigheter i Stockholm AB (Sisab). Tanken är att mixen mellan hyresrätter och bostadsrätter ska vara 50/50 samt att kommersiella lokaler och ett par förskolor ska byggas här.

Sedan tidigare pågår planeringen för ett annat projekt med 120 bostadsrätter i området, vilket Mitt i Bromma tidigare har berättat om.

– Vi ska bygga 40 000 nya bostäder till 2020 och 140 000 nya bostäder till 2030. Vi har väldigt högt tempo i bostadsbyggandet. Det är ofrånkomligt att det blir förtätningar runt om i Stockholm, säger Jan Valeskog (S), ordförande för exploateringsnämnden.

Majoritetspartierna S, MP och V lade ett särskilt uttalande om att det så kallade Västerledsstråket ligger ”inom ett ekologiskt särskilt betydelsefullt område”. Partierna skriver att detta projekt innebär en betydande miljöpåverkan att en miljökonsekvensbeskrivning därför bör tas fram. Några mål med projektet är att knyta samman stadsdelarna Ålsten och Abrahamsberg och förbättra trafiksituationen.

Nätverket ”Rädda Gröna Västerled” tar i sin skrivelse till politikerna upp att denna exploatering skulle klippa av ett viktigt grönt gångstråk, och att skogsterräng skulle omvandlas till stora huskroppar och asfalterade ytor.

Svenska Bostäder planerar att bygga så kallade ”Stockholmshus”, en satsning som de allmännyttiga bolagen gör för att bygga hyresrätter snabbt och kostnadseffektivt.

Jan Valeskog var beredd på kritik från Brommabor i detta ärende.

– Nästan var vi än ska bygga uppstår kritik. Men utifrån stadens befolkningstillväxt måste vi bygga med förtätningar och det kan bli att parkmark tas i bruk.

ANNONS

Staden äger denna mark och planerar att sälja den med tomträtt. Staden räknar med att behöva bygga om Västerled och Nyängsvägen till en kostnad av 177 miljoner kronor. Samtidigt innebär markförsäljningen att projektet ger staden reavinst på 208 miljoner kronor.

Beslutet i exploateringsnämnden var ett så kallat inriktningsbeslut och nästa steg blir att stadsbyggnadsnämnden fattar beslut om att inleda planarbetet med ett start-PM.

Det är positivt att majoriteten vill göra en miljökonsekvensbeskrivning, anser Christian Reimers som är författare till ”Bara Bromma – En bok till trädgårdsstadens försvar” och ordförande i Västerleds trädgårdsstadsförening. Han anser att projektet förvanskar själva idén med trädgårdsstaden.

– Det vore tråkigt om Västerled förvandlas till en urban stadsgata. När trädgårdsstaden planerades för 100 år byggde man hus och natur omväxlande. Gröna ytor skulle vara en organisk del av stadsplanen. Med ganska brutala politiska metoder slår man sönder värden som man har värnat om i decennier.

Men måste inte Bromma förtätas om vi ska lösa bostadsbristen?

– Jo, men vi som har bott länge i Bromma anser att stadsdelen har bidragit och att det skett förtätningar med 100-tals nya bostäder i trädgårdsstaden. Som exempel kan nämnas den bebyggelse som vuxit fram kring Stora Mossens IP och de fem höghus med lägenheter som NCC ska bygga nära Stora Mossens backe, säger Christian Reimers.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Bromma direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.