Protester mot studentlyor

DJURSHOLM I en skrivelse till kommunen protesterar ett flertal grannar till det planerade bygget av studentbostäder på Vendevägen 77. Grannarna menar att studentlägenheter på platsen medför att trafiksituationen och bullernivån förvärras, att områdets karaktär och kulturhistoriska värden påverkas negativt och att volymen på byggnaden är för stor för tomten. Grannarna har dock inget emot att en eller två villor byggs på tomten, om villorna anpassas till befintlig bebyggelse. Grannarna skriver också att de anser att hela planarbetet är ett hastverk och att de emotser en seriös bedömning och värdering av sina synpunkter.