Protester mot trafik i Tensta allé

TENSTA Stadsdelsnämnden har tagit emot en skrivelse med tillhörande namnlista i protest mot trafiken på Tensta allé som uppplevs ha blivit värre.

”Sedan busslinjerna drogs om är busstrafiken intensiv. Den långa raksträckan inbjuder till höga hastigheter”, skriver gruppen.

I brevet efterlyses ”någon form av hastighetsdämpande åtgärder” på sträckan samt trafikljus i korsningen med Tenstastråket.