Protester när vård av äldre blir bolag

Snart blir Solom som sköter äldrevården ett aktiebolag. Det har fått tusentals pensionärer att höja sin röst.

– Vi tar en fight med kommunen, säger Ulf Wester, ordförande i äldrerådet.

”Är verkligen en kommunal kärnverksamhet, som äldreomsorgen, lämplig att drivas i aktiebolagsform?”

Den frågan ställer Ulf Wester, 72, till den styrande Alliansen i Sollentuna.

Han är styrelsemedlem i pensionärsföreningen SPF och bakom sig har han tre tusen medlemmar i Sollentunas fyra pensionärsorganisationer, PRO i Sollentuna, RPG i Sollentuna, SPF Grindslanten och SPF Tunasol.

Soloms framtid ser dyster ut, enligt Ulf Wester.

När Solom blir ett kommunalt aktiebolag och får en självständig bolagsstyrelse och vd kommer kommunallagen äventyras.

Det betyder att offentlighetsprincipen och personalens meddelarfrihet kommer att gälla, men försvåras att fungera i praktiken, anser Ulf Wester.

Varför gör man då så här?

Den frågan och många yttranden med synpunkter på förslag har Ulf Wester och pensionärsmedlemmarna lagt fram till kommunen ett flertal gånger. Men utan resultat.

Ulf Wester är nu rädd att när Solom blir ett självständigt aktiebolag kommer vinstintressen styra i första hand.

Det skulle vara annorlunda om äldrevården var kommunal. Då skulle Solom lyssna på vad Sollentunaborna vill ha i första hand, menar Ulf Wester.

– Vi motsätter oss kommunens beslut så länge som vi intefår svar på våra frågor.

Dessutom befarar Ulf Wester och pensionärsföreningarna att deras fleråriga samarbete med Solom, som har omfattats av diskussioner och regelbundna träffar, kommer att dö ut.

– Faran är att pensionärerna kommer att tappa möjligheten att föra fram sina synpunkter, säger Ulf Wester.

Men Douglas Lithborn (M), ledamot i kommunstyrelsen, säger att det inte finns något att oroa sig över.

– Ulf Wester och pensionärsföreningarna har inte visat mig hur de har arbetat med Solom. Så, jag vet inte om de har samarbetet eller hur en bolagisering kommer att försvåra deras inflytande i Solom. Dessutom har vi sagt att vinsten kommer att återföras i verksamheten, säger Douglas Lithborn.

Fakta

Detta är Solom

Solom sköter kommunala äldreboenden, hemtjänsten och personlig assistans.

Den 17 oktober 2012 tog kommunen beslutet att bolagisera Solom.

Källa: Sollentuna Kommun