Trots protester rivs småbåtshamnen Pålsundet

Så här ska nya Pålsundet se ut efter rivningen.
Så här ska nya Pålsundet se ut efter rivningen.
Pålsundet idag.
Pålsundet idag.
Påslundet rivs. Detta trots att nära 25 000 personer har skrivit på protestlistor. Det beslutade fullmäktige under måndagskvällen.

Det har kallats galenskap och nära 25 000 personer har protesterat. Trots det klubbades beslutet att riva Pålsundet igenom under måndagskvällen.

Det innebär att hela slänten mot vattnet mellan Långholmsbron och Pålsundsbron ska grävas upp och all vegetation, inklusive stora lövträd, tas bort.

Även båtbryggorna som finns på sträckan ska rivas under arbetet. Men bryggorna ska dock byggas upp igen. Och nya träd ska planteras.

”Det är galenskap”

Anledningen till rivningen är att gång- och cykelbanan längs Söder Mälarstrand, mellan Påslundsbron och Reimersholme, ska bli bredare. Samtidigt har flera utredningar visat att marken längs med vattenkanten är instabil.

– Hela gång- och cykelbanan är på väg att dratta ut i Pålsundet, har Daniel Helldén, (MP), trafikborgarråd tidigare sagt till Mitt i.

Därför måste strandkanten stabiliseras genom så kallad spontning, ett slags rasskydd som sätts längs med strandkanten.

Båtägarna är oroliga över planerade cykelbanor på Pålsundet, Södermalm. Stefan Wedin, till höger.

– Det är galenskap. Det här är en av de sista platserna i Stockholm där man bevarat ned naturliga strandkanten, har Stefan Wendin ordförande på Heleneborgs båtklubb, som dragit igång ett uppropet, tidigare sagt till Mitt i.