Protesterar mot elljusspår i Majroskogen

Marita Ankar Zandrén samlar in namn i protest mot stadens planer för Majroskogen.
Marita Ankar Zandrén samlar in namn i protest mot stadens planer för Majroskogen.
Majroskogens vänner vill inte ha några elljusspår. Nu har de dragit igång en protestlista för att stoppa planerna.

Mitt i Söderort har tidigare skrivit om planerna på ett 4,4 kilometer långt elljusspår i Majroskogen, ett förslag som gick vidare i Farsta stadsdelsnämnd den andra februari i år.

Men Facebookgruppen Majroskogens vänner vill visa att det är många som inte är intresserade av några elljusslingor.

Samlar in namn

Mellan lördag och måndag har ett par av medlemmarna stått mitt i den lilla skogen som omgärdas av Stureby, Svedmyra, Tallkrogen, Gubbängen och Bandhagen för att samla in namn till en protestlista.

Totalt har de fått ihop 150 namn.

Majroskogen är en populär hundrastplats.

– Alla som har gått förbi här har skrivit på, förutom ett par joggare som sprang på tid, säger Marita Ankar Zandrén som är en av eldsjälarna i gruppen.

Oro för groddammarna

Hon menar att skogen är uppskattad just för att den är naturlig och tror inte att intresset för att använda den kommer att öka med elljusspåren. Men framför allt är hon och resten av Majroskogens vänner oroade för hur djur och växter kommer att påverkas.

Särskilt grodorna i sydvästra delen av skogen som hon tog strid för redan när bussdepån byggdes vid Örbyleden 2009.

– Det blir vägarbeten här inne och elljusspåren kommer att stänga av vattentillförseln till groddammarna. Dessutom är skogen en nyckelbiotop och innehåller rödlistade arter, säger Marita Ankar Zandén.

Tanken med elljusspåret är att göra skogen mer tillgänglig med bättre motionsspår och att det ska vara upplyst på kvällen.

– Samtidigt skriver de själva i underlaget att det kan upplevas som otryggt för att det hamnar långt ifrån bebyggelse. Jag tror inte att det är många, särskilt inte tjejer, som kommer vilja vara här på kvällarna, säger Marita Ankar Zandén.

Svårt att bemöta kritiken

På Farsta stadsdelsnämnd säger Mariana Moreira Duarte (MP) att planerna för Majroskogen fortfarande håller på att utredas av tjänstemännen.

– Det är bra att vi har medborgare som engagerar sig, men det är svårt att bemöta kritiken. Vi har inget att förhålla oss till förrän tidigast i september när vi får se vad det färdiga förslaget är, säger hon.

Majroskogen.

Att ta reda på hur miljö och natur i området skulle kunna påverkas ingår i den pågående utredningen.

– Vi har all tillit till att vår förvaltning kommer att ta med det i sin utredning, säger Mariana Moreira Duarte.