Protesterna kan stoppa husbygge

Manuel Vidal och Arjun Shrestha Karlsson tror att det blir kraftiga protester om Nytorp gärde bebyggs.
Manuel Vidal och Arjun Shrestha Karlsson tror att det blir kraftiga protester om Nytorp gärde bebyggs.
Delar av Nytorps gärde ligger i farozonen sedan Stockholms stad öppnat för att fältet kan bebyggas. I dag bildades en förening för att skydda det. Samtidigt backar stadsbyggnadsrådet ­Regina Kevius (M) något i frågan.

Duggregnet faller och det annars välbesökta Nytorps gärde ligger ovanligt öde i morgondiset. Men förskolegrupper i regnkläder tittar snart fram ur buskagen och traktens hunddagispatruller hastar förbi över fältet.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om att mellan 1 500 och 3 000 bostäder planeras i Hammarbyhöjden, Björkhagen och Blåsut.

Stadsbyggnadskontoret, liksom stadsbyggnadsrådet Regina Kevius (M), har öppnat för att bebygga delar av Nytorps gärde för att omvandla det till en urban park där stad och natur ska mötas. Men invånarnas dom över förslaget har varit hård.

– Det kommer att bli ett nytt ”slaget om almarna” om de börjar bygga här. Folk kommer att lägga sig framför grävskoporna, säger Manuel Vidal.

Han och Arjun Shrestha Karlsson är två av eldsjälarna bakom de S.O.S-festivaler som arrangerats på gärdet flera år i rad.

2011 samlade de in över 1 000 namnunderskrifter med budskapet att gärdet bör fredas från byggherrar.

– Det här är det stora gärde vi har i Söderort. Det tillhör alla. Men om de slänger upp lyxbyggen här inhägnas och privatiseras området, säger Arjun Shrestha Karlsson.

I dag tisdag bildas en förening av flera av de som bor i området i syfte att motverka att den gröna kilen exploateras.

En av de drivande medlemmarna är Stellan Hamrin som sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet. Men föreningen är politiskt obunden.

– Det finns delar av gärdet som har historiskt värde, men det stora värdet är socialt, säger han.

Stellan Hamrin jämställer programförslaget med att föreslå bebyggelse på Gärdet vid Karlaplan.

Men enligt Regina Kevius kan staden tvingas backa från visionen om bostäder på platsen.

– Jag känner till att det finns många synpunkter på Nytorps gärde, men också på andra delar i programmet. Det finns ingenting sagt att det ska bebyggas. Vi är öppna för hela programområdet just nu, säger hon.

Du var tidigare ganska tydligt med att det skulle kunna byggas där. Så är det alltså inte längre?

– Så ska du nog tolka mitt svar.

Folk kommer att lägga sig framför grävskoporna.Manuel Vidal

Fakta

Synpunkter utvärderas i höst

Representanter från Stockholms stad har haft två möten med invånare i området för att presentera planerna för Hammarbyhöjden-Björkhagen. Många synpunkter kom in vid mötena.

Under hösten ska de boendes synpunkter redovisas och därefter bestäms vilka platser som kan lämpa sig för bostäder.

Ett programsamråd planeras till tredje kvartalet 2013.

Källa: Stockholms stad