Provanställd DO-anmäler butik

Bromma Kvinnan, som hade en provanställning i en butik i Bromma, blev gravid. Två veckor efter att hon berättat om graviditeten, blev hon uppsagd från sin anställning.

Enligt kvinnan var orsaken till uppsägningen just graviditeten. Under de två veckorna ska hon vid flera tillfällen försökt diskutera frågan med sin chef utan framgång. Nu har hon anmält händelsen till Diskrimineringsombudsmannen (DO) som har startat en utredning i ärendet och begärt ett uttalande från butiken.

Enligt lagen får en arbetsgivare inte diskriminera en arbetstagare på ett sätt som har samband med kön.