Psykolog om ungas ångest: ”Höga krav på sig”

Prestationskraven på unga ökar, något som kan leda till ångest.
– Ungdomar har höga krav på sig, de förväntas vara högpresterande tidigt i livet, säger psykoterapeuten Ylva Åkerman Wallmark.

Att vara orolig över saker i största allmänhet är vanligt förekommande bland ungdomar.
– Ångest ingår i livet, säger Ylva Åkerman Wallmark, psykoterapeut och sektionschef för Barn- och ungdomspsykiatrin Sydost.

Som ung utvecklar man en identitet och relationer.
– Det är inte sjukligt att vara orolig för något.
Ökar den allmänna ångesten bland unga?
– Man kan fundera över det. Vi har mer resurser i samhället som kan hjälpa unga, ändå mår väldigt många ungdomar dåligt, säger Ylva Åkerman Wallmark.
– Ungdomar har höga krav på sig, de förväntas vara högpresterande tidigt i livet.

Ylva Åkerman Wallmarks råd är att ungdomar som känner oro ska prata med sina föräldrar.
– Föräldrar behöver prata med sina 15- 16-åringar mer än de kanske tror.
Kan man av någon anledning inte prata med föräldrarna kan man vända sig till skolhälsovården, kurator, eller Första linjens barn- och ungdomspsykiatri.
– De kan bedöma vilken ångestnivå man har, säger Ylva Åkerman Wallmark.