Psykolog var inte kommunanställd

FÖRTYDLIGANDE I Lokaltidningen Mitt i den 13 mars sade intervjupersonen Peshwas Farik Saadon i en artikel ”Jag hade en psykolog, anställd av kommunen, som förtalade och kränkte mig”.

Peshwas Farik Saadons citat innehöll en felaktighet. Psykologen var inte anställd av Haninge kommun.