Pulkabacke blir bostäder

Hässelby Villastad Femtio nya bostadsrätter kan komma att byggas i den nordvästra delen av Hässelby villastad, mellan Backlöksvägen och Asplövsgränd. Det framgår av en markanvisning i exploateringsnämnden från den 25 september.

Det är företaget Svenska hem i Bromma som ska bygga lägenheterna på platsen där det i dag finns en kraftledning och en gräsbevuxen backe.

Området används i dag som pulkabacke och annan rekreation, enligt beslutsdokumentet från kommunen.

Innan området kan bebyggas måste dock en detaljplaneprocess genomföras i stadsbyggnadsnämnden. Då får också grannar komma med sina synpunkter på vad de tycker om planerna.