Punkterade patients hjärta

Stockholm En ung man var med i en forskningsstudie om övervikt vid Danderyds sjukhus. I samband med ett leverprov råkade läkaren punktera hjärtsäcken.

Sjukhuset har nu gjort en Lex Maria-anmälan av händelsen.

Patienten drabbades av hjärtstillestånd men kunde återupplivas.

Tillståndet för den unge mannen har i dag förbättrats, men är fortfarande allvarligt.