Rabatt om bygglovet inte kommer i tid

Från och med 1 mars blir det dyrare att bygga ut.
Från och med 1 mars blir det dyrare att bygga ut.
Sollentuna kommun höjer bygglovstaxan från och med 1 mars.

Samtidigt införs en rabatt på 10 procent för alla som får vänta för länge på besked.

Den nya timtaxan för handläggning blir 1050 kronor per timme, vilket motsvarar en höjning med cirka 5 procent.

Även en rad fasta avgifter förändras. I många fall marginellt, men för vissa åtgärder höjs de desto mer.

Till exempel höjs avgiften för liten ändring av en byggnad från 1100 kronor till 2200 kronor, och för en tillbyggnad på 50 kvadratmeter höjs avgiften från 14 680 till 18 160 kronor.

Samtidigt inför kommunen ett avdrag på 10 procent av den ordinarie avgiften för den som fått vänta mer än 10 veckor på sitt beslut.