Min lokala hjälte

Räcken görs om efter självmordsförsök

Ett antal hål lämnades i räcket för att möjliggöra broöppningen. Men efter självmordsförsöket ska de nu täppas till.
Ett antal hål lämnades i räcket för att möjliggöra broöppningen. Men efter självmordsförsöket ska de nu täppas till.
David Viklund hindrade ett självmord från Liljeholmsbron. Nu medger Trafikkontoret att det skyddsräcke som sattes upp i våras inte räcker till.

– Vi trodde att det skulle räcka, men det var en felbedömning av oss, säger Lars Matz, broingenjör på Trafikkontoret.

På Liljeholmsbron finns det sedan i våras förhöjda skyddsräcken. De har satts upp som en del av stans arbete att förbygga självmord.

Men skyddsräcket är inte heltäckande. På vissa partier av Liljeholmsbron finns det luckor i räcket för att möjliggöra broöppningar.

Sedan arbetet med att sätta upp skyddsräcken drog igång i slutet mars har det enligt Stockholms brandförsvar varit fyra självmordsförsök eller hot om självmord på Liljeholmsbron.

Ett av fallen inträffade förra måndagen. David Viklund promenerade över Liljeholmsbron när han såg en man utanför broräcket, på väg att hoppa. David klättrade över räcket för att prata med mannen och lyckades få honom på andra tankar. När polisen kom till platsen bestämde sig mannen för att klättra tillbaka rapporterar Aftonbladet.

Som en konsekvens av händelsen ska nu Trafikkontoret åtgärda säkerhetsbristerna och se till att skyddsräcket täcker hela bron.

– Vi gjorde en första etapp under våren där vissa luckor lämnades för att möjliggöra broöppning. Vi trodde att det skulle räcka, men det var en felbedömning av oss, säger Lars Matz och fortsätter:

– Vi ska täppa till de luckor som finns och vi beräknas bli klara under hösten.

I mars sa ni till Mitt i att arbetet skulle vara färdigt inom en till två månader. Varför har det dröjt?

– Det var en tidsbedömning vi gjorde med den erfarenhet vi har från andra broar, som är enklare. Här är det mycket mer komplicerat på grund av öppningen. Vi hade hoppats att det skulle räcka att täcka 98 procent av bron, men så var det inte.