Råcksta kan få akuta kistgravar för 20 miljoner

Råcksta begravningsplats kan få fler kistgravar.
Råcksta begravningsplats kan få fler kistgravar.
Bristen på kistgravar i västerort är akut. Därför vill kyrkogårdsförvaltningen anlägga tusen nya gravar vid Råcksta begravningsplats, något som beräknas kosta 20 miljoner kronor.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om den akuta bristen på kistgravar i västerort. En helt ny begravningsplats har i flera år planerats i Järva, men planeringsarbetet har dragit ut på tiden. Samtidigt håller kistgravarna i Råcksta och Spånga på att ta slut. Därför vill kyrkogårdsförvaltningen utvidga Råcksta begravningsplats med tusen nya kistgravar för att lösa den akuta situationen.

– Först trodde vi att Järva begravningsplats kunde bli klar 2015. Hade det gått i lås hade vi aldrig behövt fundera över en utvidgning av Råcksta, säger Karin Söderling, utredare på kyrkogårdsförvaltningen.

Nu har förvaltningen lämnat ett budgetunderlag för kyrkogårdsnämnden inför nästkommande år. Förvaltningen föreslår att lösa de tekniska förutsättningarna med omfattande dräneringsåtgärder. Området ligger nämligen intill Råcksta träsk.

Förvaltningen beräknar att arbetet kommer att kosta totalt 20 miljoner kronor under 2017 och 2018. Det finns dock inga investeringspengar i den tidigare lagda budgeten utan staden måste tilldela extra pengar till kyrkogårdsförvaltningen när de lägger den övergripande budgeten för hela staden.

Kistgravarna i Råcksta beräknas ta slut i år, vart hänvisas västerortsborna då?

– Det vi kan hänvisa till i Stockholm är Strandkyrkogården. Vi vet också att fler valt gravplatser utanför Stockholm för gravsättning exempelvis i Kungsängen, säger Karin Söderling.