”Rädda ekarna i Kristineberg”

KRISTINEBERG I ett medborgarförslag till Kungsholmens stadsdelsförvaltning kräver en Kugsholmsbo att planerna på att såga ner åtta stora ekar i Kristineberg stoppas.

I samband med att NCC bygger nya lägenheter där gamla Kristinebergs hotell låg uppförs också kontorshus som bullerskydd mot bostadshusen. Lokaltidningen Mitt i har tidigare uppmärksammat planerna.

”Hela miljön är ett kulturminne”, poängterar förslagsskrivaren och kräver att träden räddas.