Välj ditt område

Rädda Råstasjön överklagar dom

SOLNA Efter massiva protester mot det planerade bygget runt Råstasjön kom Mark- och miljödomstolen förra veckan med sin dom. Domstolen anser att det saknas skäl att upphäva Solna stads detaljplan.

Överklaganden om skyddsvärda arter, risker för förorening, skrattmåskolonin och rekreations­värden avslås därmed. 23 000 personer, främst från Solna och Sundbyberg, har skrivit under mot bygget av 600 bostäder runt sjön. Henrik Persson från Rädda Råstasjön anser att domslutet är oacceptabelt och meddelar Mitt i att domen kommer att överklagas till nästa instans, Mark- och miljööverdomstolen.

Din bästa Stockholmsguide

Fler nyheter från Hela Stockholm

Nyheter

Klart: SL fördubblar biljettkontrollerna

Bostad

Årstafältet får kvarter helt i trä

Nyheter

Kaffets väg till koppen går via Näsby Park

Debaser Medis
Nöje

Debaser stämmer staden: ”Planlöst agerande”

Nyheter

50 supersportbilar invaderar Stockholm

Nyheter

Skottlossning i Väsby – en gripen