ANNONS

Rädda Råstasjön överklagar dom

ANNONS

SOLNA Efter massiva protester mot det planerade bygget runt Råstasjön kom Mark- och miljödomstolen förra veckan med sin dom. Domstolen anser att det saknas skäl att upphäva Solna stads detaljplan.

Överklaganden om skyddsvärda arter, risker för förorening, skrattmåskolonin och rekreations­värden avslås därmed. 23 000 personer, främst från Solna och Sundbyberg, har skrivit under mot bygget av 600 bostäder runt sjön. Henrik Persson från Rädda Råstasjön anser att domslutet är oacceptabelt och meddelar Mitt i att domen kommer att överklagas till nästa instans, Mark- och miljööverdomstolen.