”Rädda skip stop för Upplands Väsby station”

Majoriteten i Väsby vill att landstinget återgår till originalplanerna för skip stop.
Majoriteten i Väsby vill att landstinget återgår till originalplanerna för skip stop.
Väsbymajoriteten vill utöka antalet tåg från och till Upplands Väsbys station.
– Rädda skip stop för Upplands Väsby station och öka antalet tåg från åtta till tolv tåg per timme i vardera riktning, menar kommunstyrelsens ordförande Mathias Boman (S) och hans majoritetskollegor.

På måndag kommer Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Väsbys bästa lägga fram ett förslag till svar på trafikförvaltningens remiss om SL-trafikens trafikförändringar i höst, till kommunstyrelsen.

I förslaget skriver partierna att de vill ”rädda skip stop för Upplands Väsby station och öka antalet tåg från åtta till tolv tåg per timme i vardera riktning, enligt landstingets plan inför Citybanans tillkomst.”

Där framhåller partierna även att det funnits både för- och nackdelar med skip stop för Väsbys resenärer.

”För de södra kommundelarna som ofta reser via Rotebro station har det inneburit nackdelar att antalet tåg i vardera riktningen begränsats till fyra tåg i timmen mot tidigare sex till åtta. Samtidigt har många resenärer via Upplands Väsby station upplevt det som en klar förbättring att restiden till och från centrala Stockholm minskat med sex minuter (till exempel från 28 till 22 minuter till Stockholms City)”.

Att kunna öka antalet tåg var ju ett huvudmotiv till den mångmiljardinvestering som gjorts i Citybanan

Den styrande majoriteten i Upplands Väsby

Partierna vill nu att landstinget återgår till de ursprungliga planerna om att utöka från åtta till tolv tåg på linjen i rusningstid.

”Upplands Väsby kommun ställer sig frågande till varför inte dessa planer redan har genomförts. Att kunna öka antalet tåg var ju ett huvudmotiv till den mångmiljardinvestering som gjorts i Citybanan”, skriver de i remissen.

Den styrande majoriteten i Upplands Väsby var tidigare för att skip stop skulle slopas när det innebar färre avgångar.