Hustru räddade make på äldreboende i Åkersberga

Rollator äldreboende
Vårdbolaget ska se över sina rutiner.
Sjuksköterskan på äldreboendet i Åkersberga ville vänta och se. Då ryckte den sjuke mannens hustru in och begärde att han skulle skickas till sjukhus. Det kan ha räddat hans liv, skriver vårdföretaget som driver äldreboendet.

Mannen på äldreboendet mådde dåligt på morgonen och kräktes. När personalen tog tempen visade det sig att han hade lätt feber, och ansvarig sjuksköterska ordinerade per telefon feberdämpande medel och ville avvakta.

Men på eftermiddagen kom mannens hustru och påpekade då att mannen var nyopererad och enligt ordination skulle skickas till sjukhus om han fick feber.

”Kunde ha avlidit”

Mannens skickades med ambulans till Danderyds sjukhus där man upptäckte att han hade lunginflammation och ”kraftigt nedsatt medvetandegrad”.

Nu har det privata vårdföretaget som driver äldreboendet lex Maria-anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som en händelse ”som hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada”.

”Om inte brukarens hustru kommit till boendet och ifrågasatt sjuksköterskans rekommendation på avvaktning hade brukaren kunnat bli riktigt dålig eller i värsta fall avlidit av sina symptom” skriver vårdföretaget i sin egen utredning.

Brister i kommunikation och journalföring

Händelsen inträffade förra året, men anmäldes först i år till IVO. Som förklaring till det inträffade uppger vårdföretaget ”bristande kommunikation, dokumentation och planering”.

Bland annat visar företagets utredning att sjukhuset missat att informera att mannen måste åka tillbaka till sjukhuset om han fick feber – bara hustrun tycks fått veta detta.

Förloppet fördröjdes också av att sjuksköterskan inte åkte till äldreboendet för att personligen se efter hur han mådde. Sköterskan missade dessutom att informera anhöriga när han blev sämre och både äldreboendet och sjuksköterskan får kritik i internutredningen för bristfällig journalföring.

Senast sista mars uppger vårdföretaget att man ska ha nya rutiner, så att liknande händelser inte inträffar igen.