Rådet som bara bryr sig om skönhet

Henrik Nerlund oroas över att fler 1800-talshus hotas.
Henrik Nerlund oroas över att fler 1800-talshus hotas.
"Gott exempel på tillbyggnad", säger Skönhetsrådet om Liljevalchs nya konsthall.
"Gott exempel på tillbyggnad", säger Skönhetsrådet om Liljevalchs nya konsthall.
Den här byggnaden bredvid Sheraton vill ägaren riva för att bygga ett nytt kontorshus.
Den här byggnaden bredvid Sheraton vill ägaren riva för att bygga ett nytt kontorshus.
Nobel Center.
För högt och för stort", så lät omdömet om de första skisserna på Nobelcentret.
"Fyller platsen väl", säger Skönhetsrådet om det planerade höghuset i Hjorthagen.
"Fyller platsen väl", säger Skönhetsrådet om det planerade höghuset i Hjorthagen.
Skönhetsrådet vill inte se någon Apple-butik i Kungsträdgården.
Skönhetsrådet vill inte se någon Apple-butik i Kungsträdgården.
Skönhetsrådet protesterade mot att gamla länsstyrelsehuset skulle bli bostäder.
Skönhetsrådet protesterade mot att gamla länsstyrelsehuset skulle bli bostäder.
trygg hansa
Den planerade glaspåbyggnaden på Trygg hansa har sågats av bland annat skönhetsrådet.
Skönhetsrådet protesterade inte mot att byggnaden Basaren på Hantverkargatan revs.
Skönhetsrådet protesterade inte mot att byggnaden Basaren på Hantverkargatan revs.
Söder Torn blev för lågt, tycker skönhetsrådets Anders Bodin: "Ser ut som en stubbe".
Söder Torn blev för lågt, tycker skönhetsrådets Anders Bodin: "Ser ut som en stubbe".
Det här huset ska byggas på Ringvägen men skönhetsrådet tycker att det är omotiverat högt.
Det här huset ska byggas på Ringvägen men skönhetsrådet tycker att det är omotiverat högt.
Nya Slussen saboterar den världsunika platsen, säger skönhetsrådet om planerna.
Nya Slussen saboterar den världsunika platsen, säger skönhetsrådet om planerna.
Kvarteret persikan kritiserades först men efter justeringar är skönhetsrådet positiva.
Kvarteret persikan kritiserades först men efter justeringar är skönhetsrådet positiva.
Du ser dem ofta i debatten om vad som är fint och fult, bra och dåligt i stadsmiljön. Skönhetsrådets synpunkter brukar bli omdiskuterade – men har de någon makt egentligen?

Staden förändras fort just nu. Samtidigt som 140 000 bostäder ska byggas pågår en kraftfull omgestaltning av City. Vi ser byggkranar och gropar lite överallt och det är inte bara nya hus som kommer till. En del ryker också.

Det var efter en liknande period som Skönhetsrådet bildades. 1919 hade staden fått många av de sekelskiftes hus vi älskar i dag, men annat hade försvunnit i hastigheten. Det behövdes en instans som hade överblick och sakkunnigt kunde granska planerna för att undvika att göra om misstagen.

”Skett förskjutning i höjd och volym”

Sedan dess måste alla planer på att bygga nytt eller riva ta vägen över deras kansli, som under de senaste åren haft många ärenden att ta ställning till.

Enkelt uttryckt handlar det om hur högt, tätt och stort det går att bygga i stan. Vi träffar Henrik Nerlund, Skönhetsrådets nuvarande kanslichef och sekreterare, nere på Tegelbacken. Ett stenkast bakom oss står det 62 meter höga Continentalhuset.

– Det har skett en förskjutning i höjd och volym i City, konstaterar han och vi ser nu hur den är på väg ut på malmarna. Det sker lite lågfrekvent, men kan få väldigt stora konsekvenser.

Högre hus är alltså på gång även i innerstans bostadskvarter. Ett par exempel är Ångpanneföreningens hus på Fleminggatan som ska byggas på med två våningar och ett 1880-talshus i korsningen Renstiernas gata-Åsögatan som blir 1,5 våning högre.

”En kraftig exploatering av gårdarna”

Viljan att förtäta syns i flera förslag om att bygga nytt på innergårdarna. Här ställs behovet av att värna en god miljö mot fastighetsbolagens ekonomi och kraven på fler bostäder. Som i kvarteret Nebulosan vid Vasaparken där grannarna snart kan bli av med en parklik innergård eftersom ägaren vill bygga ett nytt hus där. Liknande planer finns i kvarteret Ynglingen på Jungfrugatan.

– Där vill man bygga två gårdsflyglar inne på en trång gård som nästan försvinner. Det är något nytt vi inte sett tidigare, en kraftig exploatering av gårdarna, säger Henrik Nerlund.

Han oroas också över att flera hus från 1800-talet hotas av rivning. Astoriahusets flygel, kvarteret Sperlingens backe (Sturegallerian) och kvarteret Nedre Vätan där Elite Hotels vill blåsa ut ett 1800-talshus invändigt och bara behålla den ombyggda fasaden.

– Vi trodde att det hörde historien till, säger han och syftar på de massiva rivningarna i Klara för ett halvsekel sedan. Vi trodde att man hade förstått deras värde. För man får dem aldrig tillbaka, de finns bara i ett visst antal.


LÄS MER: Här är huset som alla bråkar om


Skönhetsrådet kan peka på vad som riskerar att gå förlorat. Men de har ingen möjlighet att stoppa planer eller själva fatta beslut. Det är politikerna som fattar besluten och stadsbyggnadskontorets handläggare som bereder dem, även om de måste överlägga med Skönhetsrådet först. Ändå kan rådet påverka.

– Ett exempel är länsstyrelsens tidigare ämbetshus på Hantverkargatan. Vi var kritiska till flytten, men tyckte det var viktigt att hitta en annan publik funktion och föreslog en skola. Nu blir det så och det är vi väldigt glada över.

Martin Rörby var sekreterare i Skönhetsrådet 2004-2014.

– Jag tror att vi gjorde nytta när det gällde den så kallade badringen nedanför Kungsholms torg där vi upptäckte att perspektiven inte stämde. I presentationsmaterialet framställdes byggnaden som en våning lägre än vad som var aktuellt. Då slog vi larm och det bidrog säkert till att Stadshusledningen tänkte om.

Martin Rörby har lett vandringar i Hötorgscity uppåt 100 gånger. Han gillar höga hus.

Martin Rörby.

Inte nöjda med nya Slussen

I andra frågor har utvecklingen gått rakt mot rådets önskan. Slussen är en sådan.

– Efter tävlingen 2004 blev det snart uppenbart att en ny variant av 30-talslösningen med två trafikslingor på ett mycket bättre och smidigare sätt än den vinnande, ensamma bron skulle kunna klara att överbrygga de stora höjdskillnaderna mellan Gamla Stan och Södermalm.

Men redan då hade det bildats två oförsonliga läger i Slussendebatten där bevarare och förnyare grävde ned sig i skyttegravar. Skönhetsrådet ville se ett annat nybyggnadsalternativ utrett, ett med slingor.

– Det vann gehör. Men Stadsmuseet såg det som ett rekonstruktionsförsvar. Det kom att få namnet Nybyggt bevarande. Vi ville slå in en kil i debatten, men i stället hamnade förslaget i bevarandeplanhalvan och avfärdades. Det var inte vår avsikt, vi ville peka på en tredje väg. Hade vi lyckats hade kanske det nya Slussen som byggs nu sett annorlunda ut.

Slaget om city

Vem som vinner slaget om City är inte avgjort än. Henrik Nerlund har inte gett upp hoppet om att stadskärnan ska kunna få tillbaka de mänskliga kvaliteter som försvann när den revs.

– Jag måste vara optimist. Men hur det går kommer att visa sig under de närmaste åren.

Skönhetsrådet har ingen formell bestämmanderätt över Stockholms utseende, men fungerar som remissinstans när beslut tas om vad som ska byggas.

– De har haft olika ingångar historiskt sett, men när de är som bäst så blir de en viktig och konstruktiv samtalspart, säger Roger Mogert.

Och när de inte är som bäst?
– Då är de inte det, haha.

Efter att Apple köpt TGI Fridays och planerat för att bygga sin flaggskeppsbutik i Kungsträdgården gick Skönhetsrådets sekreterare Henrik Nerlund ut i Dagens Nyheter och tyckte att elektronikjätten minsann kunde vara någon annanstans.

– Där var de inte konstruktiva. Det är toppen att man kan säga det som fri tyckare och det är väl en legitim åsikt att man vill att någon annan skulle ha köpt den. Men sen är ju inte det något vi styr över, säger Roger Mogert.

Han berättar att byggtempot i Stockholm nu överstiger miljonprogramstakten med 10-15 procent.

– Det är viktigt att det byggs med hög kvalitet när vi bygger så mycket. Alla perspektiv finns i stadsbyggnadskontoret redan, men den här typen av fria röster är uppfriskande även om man inte håller med dem alltid. Vi gör ju inte alltid som de säger, men att de är med gör projekten bättre. Det är en lyx att ha en fristående organisation som bara tänker utifrån skönhet.


LÄS MER: Gårdshus möter motstånd

LÄS MER: Skönhetsrådet positiva till nya Mosebacke

Fakta

Så här funkar Skönhetsrådet

Instiftades 1919. Då hade en stor bygg- och rivningsvåg svept över stan.
Arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige.
13 ledamöter, åtta sakkunniga, fyra politiskt nominerade och sekreteraren, i dag Henrik Nerlund.
Ett kansli med sekreterare/kanslichef och två handläggare.
Granskar stadens detaljplaner och byggärenden och kan också yttra sig på eget initiativ. Rådet har ingen möjlighet att stoppa projekt.

Fakta

Visste du det här?

Nästan alla hus i Stockholms innerstad är lika höga. Det beror på att det tidigare fanns regler för hur höga husen skulle vara, nämligen något högre än vad gatorna är breda. I innerstan är en standargata 18 meter, därför ska husen vara 18 meter plus 1,5 meter. Eftersom det har skapat de i höjd sammahållna malmarna är Skönhetsrådet mån om att det också gäller när det byggs nytt i innerstaden. På rätt plats går det att bryta skalan.

Nästan alla höga byggnader i Stockholm är placerade längs med nordsyd-axeln och följer den så kallade Brunkebergsåsen: Från Kungstornen, via Hötorgsskraporna över till Södermalms Söder Torn, Skatteskrapan och Folksamhuset. På så vis, menar Skönhetsrådet, förstärker man åsens riktning genom ett fåtal höga hus som reser sig ovanför en lägre jämnhög bebyggelse.

Om man vill bygga ett höghus i stan har man större chans att få godkänt av Skönhetsrådet om man placerar det vid en bro eller ett vattendrag. På så vis markerar man var staden börjar och slutar, som Folksamhuset eller höghusen vid S:t Eriksbron. Höghusen vid Liljeholmskajen är goda exempel på detta.