Rådgivning i avloppsfrågor

HANINGE Kommunen tar upp kampen om den lokala marknaden och anställer nu en egen avloppsrådgivare. Enligt Stadsbyggnadsförvaltningen måste fastighetsägarna få mer stöttning i sin osäkerhet kring de myndighetskrav som ställs för enskilt avlopp.

Just nu utför Haninge kommun inventeringar av enskilda avlopp för att minska utsläppen i vattendrag och hav.