Radhus eller villor planeras i Kyrkviken

Det planeras för nya villor eller radhus vid Kyrkviken.

När Beijer bygg flyttar blir det plats för attraktiva bostadstomter med utsikt över vattnet.

Till hösten flyttar byggvaruhuset till Stockby och då blir ett stort område tomt, med ett centralt läge precis invid vattnet i Kyrkviken. Miljö- och stadsbyggnadskontoret är positivt till att bygga nya bostäder på platsen.

– Det är ett fantastiskt område och staden vill använda den här marken på ett smart sätt framöver. Det blir verkligen attraktivt för bostäder, du ser vattnet och har nära till allt, säger planchefen Malin Lindqvist.

Än så länge är planerna i ett tidigt skede men inriktningen är markbostäder. Om det blir radhus eller villatomter är inte klart.

– Om man bygger radhus kan man få in fler bostäder och det blir en samlad bebyggelse som kan matcha Canadaradhusen intill. Men staden har inte många nya tomter för villor och det finns en politisk vilja att skapa det. Jag kan tänka mig att man får bra betalt i båda fallen, säger Malin Lindqvist.

Men det krävs att marken saneras innan det kan bli aktuellt med bostäder. Ända sedan början av 1900-talet har området varit plats för båtbyggeri, båtvarv och snickeri.

– Markprover visar att det finns föroreningar men det behöver utredas vidare. Det har varit brädgård länge och det kan finnas rester från i första hand impregnerat virke som innehåller tungmetaller som koppar och arsenik, säger Lidingös miljöchef Tomas Ragnell.

Beijer bygg ska betala marksaneringen till en viss grundnivå, men det kommer att behövas ytterligare sanering om man ska bygga bostäder på platsen.

Ett annat problem är att området ligger väldigt lågt och man måste ta hänsyn till risken för översvämning. Om planarbetet visar att det är lämpligt att bygga bostäder kommer husen troligtvis att hamna högt upp på fastigheten, närmare Elfviksvägen. Strandpromenaden ska bevaras och frågan om strandskyddet utredas på nytt. Dessutom angränsar planområdet till en kulturhistoriskt värdefull miljö, vilket ställer krav på planarbetet.

Nu arbetar man vidare med planarbete och räknar med att samråd kan inledas tidigast nästa år.

– Jag tror att det tar minst fem-sex år innan det är grävskopor på platsen, säger Malin Lindqvist.

Fakta

Område med kulturhistoriskt värde

Invid Elfviksvägen finns områdets äldsta byggnad, en tegelbyggnad från 1908 med särskilt kulturhistoriskt värde.

Även en varvsbyggnad från 1922 och en båt- verkstad från 1930 har särskilt kulturhistoriskt värde.

Norr om planområdet ligger Canadaradhusen som är klassade som byggnadsminne.

Källa: Lidingö stad