Radhus och kvarn blir byggnadsminne

Bland annat havrekvarnen på Kvarnholmen förklaras som byggnadsminne av länsstyrelsen.
Bland annat havrekvarnen på Kvarnholmen förklaras som byggnadsminne av länsstyrelsen.
Flera byggnader på Kvarnholmen har förklarats som byggnadsminne av länsstyrelsen.

Bland annat blir det nu förbjudet att riva havrekvarnen och radhusen i området.

Frågan om byggnadsminnesförklaring av flera byggnader på Kvarnholmen har utretts sedan 2002.

Miljön på Kvarnholmen är enligt länsstyrelsen en av få bevarade som berättar om livsmedelsindustrins historiska betydelse i Stockholm med omnejd.

Följande byggnader byggnadsminnesförklaras av länsstyrelsen:

Havrekvarnen

Radhusen

Det äldsta smalhuset

Disponentvillan

Kontorsbyggnaden Munspelet

Havrekvarnen är från 1928, radhusen är från 1929-31, och kontorshuset Munspelet är från 1966.

Fastigheterna ägs enligt länsstyrelsen alla av Kuab AB.