Radhusbor bör kolla sina vindar

UPPLANDS-BRO Efter radhusbranden i Brunna rekommenderar brandkåren Attunda att alla som bor i radhus ser över sitt brandskydd.

I ett pressmeddelande tipsar brandkåren om att avskiljningen på vinden bör ses över för att förhindra att bränder sprider sig. Om vinden är öppen kan en ­värmedetektering installeras. Alla bostäder bör även ha en brandvarnare och någon form av släckutrustning.