Radhusbygge vid reservat får miljökritik

Slopa de tolv radhusen vid Klarälvsvägen i Bagarmossen och bygg ett fyravåningshus i stället. Det föreslår miljöförvaltningen som tycker att det är fel att förstöra den värdefulla marken nära Nackareservatet för att bygga några få radhus.

– Radhusen tar väldigt mycket yta i anspråk och man tappar den ekologiska spridningsmöjligheten till Nackareservatet. Husen blir en slags barriär, säger Christina Wikberger, handläggare på miljöförvaltningen.

Planförslaget går ut på att bygga tolv radhus på båda sidor av Klarälvsvägen, åtta radhus på den östra sidan och fyra radhus på den västra.

Tjänstemännen vill nu att radhusen på den västra sidan ersätts med ett högt punkthus med 16–20 lägenheter. Dessutom vill förvaltningen att den östra delen av förslaget slopas helt. Den delen av markområdet har helt ”oersättliga värden”, enligt miljöförvaltningen.

Enligt stadsbyggnadskontoret ska de tolv radhusen samspela med naturen och omsorgsfullt placeras in i miljön. Närmaste bebyggelse är småbebyggelse från 1950-tal, en förskola och ett vårdboende.

Det kanske inte passar med ett punkthus där?

– Vi har inte tagit ställning till gestaltningen och hur det passar in i området. Det är miljöfrågorna vi tittar på, säger Christina Wikberger.

Hon förtydligar att miljöförvaltningens synpunkter än så länge är ett förslag. I veckan ska remissen beslutas av politikerna i miljö- och hälso­skyddsnämnden.

Man tappar den ekologiska spridningsmöjligheten till Nacka­reservatet.christina wikberger miljöförvaltningen