Radio ska locka till naturen

HUDDINGE Kommunen hoppas att en satsning på podradio ska locka folk ut i Huddinges naturreservat.

En naturguide ska leda lyssnaren genom fyra naturreservat där de också möter Huddingebor som berättar om sin relation till naturen, bland andra kompositören Carl-Axel Dominique.

– Satsningen är ett led i att göra våra fina naturområden mer tillgängliga. Hundra av våra naturvårdsentréer har förbättrats under våren och nu finns även vägskyltar som pekar ut närmaste naturreservat i Huddinge, säger Thomas Strid, chef för naturvårdsavdelningen.

Podradion finns på kommunens hemsida.