Rädsla för strålning blev fråga

Lidingö Lidingöpartisterna Gunilla Dyfverman och Tomas Wingstedt oroar sig över hur trådlösa nätverk kan påverka Lidingös skolelever. Därför ställde de en interpellationsfråga till Minna Klintz (FP) där de bland annat undrade om Lidingö stad funderar på strålningsrisken och om Rudboda skola ska ha den tekniken. Minna Klintz har nu svarat dem att Lidingö stad går efter Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning att det inte finns några kända risker med trådlösa nätverk och att Rudboda skola kommer att ha sådan teknik.